Verzorgen pony

Onze huisregels

Wil je de huisregels uitprinten en nalezen? Download dan hier het pdf bestand.

 1. Iedereen verblijft en rijdt op Manege Sonniushof op eigen risico. Manege Sonniushof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, ongevallen, etc.
 2. Rijden met goedgekeurde cap is verplicht voor alle ruiters (kinderen en volwassenen).
 3. Rijden met laarzen of chaps met geschikte rijschoenen is verplicht. Het is gevaarlijk en dus verboden om met sportschoenen te rijden.
 4. Leskaarten zijn maximaal 12 weken geldig, met uitzondering van de zomervakantie. Lessen dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd via mail of telefonisch, anders zijn wij genoodzaakt deze door te berekenen.
 5. Het is -behalve voor de mensen die er thuishoren- niet toegestaan om zich achter de bar in de foyer te begeven.
  Honden dienen in de foyer aangelijnd te zijn. Tijdens wedstrijden worden geen honden in de foyer toegelaten.
 6. Verplicht bij gebruik van de wasplaats: mest opruimen, wasplaats schoon achterlaten.
 7. Verplicht na het rijden: veeg met een bezem stro/hooi/mest van de gang en maak vooral de staldeur vrij van stro/hooi/mest.
 8. Verplicht na het invlechten/verzorgen: ruim elastiekjes, plastic zakjes, etc. op.
 9. Voor iedereen geldt: zorg er mede voor dat de manege schoon blijft! Er staan voldoende afvalbakken. Groot afval graag direct in de container deponeren. In elke gang hangt tenminste een bezem, riek en een schep en er staan voldoende krui/mestwagens. Hang bezem/riek/schep onmiddellijk na gebruik terug op de vaste plaats en breng na gebruik onmiddellijk de krui/mestwagen terug naar de vaste plaats.
 10. Ruim na het rijden direct zadel, hoofdstel, poetsspullen, etc. op. Niet alleen geeft dat een meer verzorgde aanblik, het is ook absoluut veiliger!
 11. Zorg ervoor dat de onderdekens direct na het rijden op de juiste plaats goed kunnen drogen. Alleen bij goed gebruik van droge onderdekens voorkomen we doorrijdplekken op de schoft, waardoor het paard of de pony pijn zou kunnen lijden.
 12. Voor pensionklanten: zorg ervoor dat de stal ook aan het plafond vrij blijft van spinnenwebben en was zo nu en dan de wanden schoon als de stal is uitgemest. Als de wanden opnieuw wit/zwart gemaakt moeten worden, stelt de manege verf en materiaal beschikbaar.
 13. Mocht er materiaal kapot gaan, geef dit dan direct door aan de directie zodat wij de schade kunnen herstellen.
 14. Tijdens wedstrijden is het niet toegestaan om paarden/pony’s te trainen in de hal waar wordt losgereden.
 15. Ruim direct na gebruik hindernismateriaal op.
 16. Paarden loslaten kan in de paddocks, buitenrijbaan naast de manege of –uitsluitend na goedkeuring van Bert, Ans of Anique- in de rijhal. Als een paard wordt losgelaten in de rijhal, of buitenrijbaan naast de manege is de eigenaar verplicht aanwezig te blijven en direct plaats maken als iemand voor het rijden of longeren van de rijhal gebruik wil maken.
 17. Paarden longeren kan alleen als er in de betreffende hal niet gereden wordt.
 18. De kasten-zolder is uitsluitend voor degenen die er een kist hebben staan.

Klachtenprocedure

Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie, horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Dat helpt ons om onveilige situaties snel op te lossen. Klachten behandelen wij als volgt:

 • Dien uw klacht mondeling in bij Bert van Diest, Ans van Diest of Anique van Wanrooij.
 • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij Manege Sonniushof, Sonniuswijk 35, 5691 PD Son. De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord van of namens de directie.
 • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord en u kunt hierover geen overeenstemming bereiken met de directie, of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, dan kunt u zich uitsluitend schriftelijk en niet anoniem wenden tot de Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo. Deze zal u dan binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.

Wij stellen het op prijs als u vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid aan de directie, onze instructeurs of overige medewerkers doorgeeft. Zodat wij verbeteringen in gang kunnen zetten!