Tarieven

Lesgeld

Per les
Losse les ½ uur pony€ 12,50
Losse les uur pony € 20,00
Losse les uur paard€ 22,50
Kwartaal abonnement ½ uur pony’s€ 9,50
Kwartaal abonnement uur pony’s € 15,50
Kwartaal abonnement uur paard  € 17,00
Losse les pension pony € 7,50 
Losse les pension paard € 8,00
Kwartaal abonnement pension pony € 7,50
Kwartaal abonnement pension paard€ 8,00
Losse springles eigen paard/pony € 12,50
Springkaart eigen paard/pony *€ 12,50
Losse springles manegepaard/pony € 25,00
Springkaart manegepony *€ 20,50
Springkaart manegepaard *€ 22,00
Kwartaal abonnement pony niet hier gestald € 8,50
Kwartaal abonnement paard niet hier gestald€ 10,00
Priveles half uur € 30,00
Priveles uur € 45,00

Ponykamp

Ponykamp inschrijving;
Ponykamp week€ 
|

Stalgeld

Paard pension € 275,00
Pony pension€ 235,00

* Het betreft een kaart voor 10 lessen