Tarieven

Lesgeld

Per les
Losse les ½ uur pony€ 
Losse les uur pony 
Losse les uur paard
Kwartaal abonnement ½ uur pony’s
Kwartaal abonnement uur pony’s € 
Kwartaal abonnement uur paard  € 
Losse les pension pony €  
Losse les pension paard 
Kwartaal abonnement pension pony 
Kwartaal abonnement pension paard
Losse springles eigen paard/pony 
Springkaart eigen paard/pony *
Losse springles manegepaard/pony € 
Springkaart manegepony *
Springkaart manegepaard *
Kwartaal abonnement pony niet hier gestald 
Kwartaal abonnement paard niet hier gestald
Priveles half uur 
Priveles uur 

Ponykamp

Ponykamp inschrijving;
Ponykamp week€ 
|

Stalgeld

Paard pension 
Pony pension

* Het betreft een kaart voor 10 lessen